Begrafenis

Dienst
Voorafgaande aan de begrafenis, wordt er gewoonlijk een dienst gehouden.
Als u lid bent van een kerkelijke gemeenschap, kan deze dienst geleid worden door een dominee of voorganger.
Bent u geen lid van een kerkelijke gemeenschap, maar wilt u toch graag een afscheidsdienst met een christelijke invulling, dan kunnen wij, in overleg, een spreker voor u regelen. De afscheidsdienst kan worden gehouden in een kerk, zaal van een verzorgingshuis of in een rouwcentrum.

Wanneer u geen voorganger of spreker wenst, kunnen wij met u ook een afscheidsdienst invullen. 

Persoonlijke wensen
Rondom de begrafenis zijn er veel persoonlijke wensen. Het gebeurt regelmatig, dat mensen stil willen staan bij de levensloop van de overledene of dat er foto’s, met behulp van een beamer, geprojecteerd worden op een scherm. Dit alles kunnen wij voor u regelen. 

Begeleiden van de kist
Het begeleiden van de kist kan worden gedaan door onze dragers, maar ook door de familie zelf. Dit kan door middel van een rijdende baar of door zelf te schouderen.

Onze dragers kunnen zich kleden in een zwarte of grijze jas.

 

Rouwvervoer
De rouwauto’s en koetsen vindt u hier.Condoleance
De condoleance kan op een avond gehouden worden, maar ook voor, of na de begrafenis. U kunt hiervoor zelf een locatie doorgeven en dan zullen wij dat voor u regelen. Mocht het in een zaal van een kerk zijn, dan worden de consumpties vaak door de kerk geregeld.
Kiest u voor een rouwcentrum, dan wordt dit door de medewerkers van het rouwcentrum gedaan.
Wilt u het liever elders houden, dan kunnen wij voor de catering zorgen. Dit geldt ook voor een samenkomst na de begrafenis.

Werk- en leesmateriaal voor kinderen
Het is ook belangrijk dat kinderen bij de uitvaart betrokken worden. We hebben voor hen werkboekjes, waar ze zelf in kunnen plakken en kleuren. Ook hebben we een “troostkoffer”, die gratis te leen is, met diverse boekjes voor kinderen en volwassenen.  U kunt bijvoorbeeld denken aan een boekje, waarin aanwijzingen staan hoe u om moet gaan met uw kind in tijden van verdriet en rouw, passend bij de leeftijd van uw kind.