Nazorg

Bij de nazorg zijn er nog een paar dingen waar u aan moet denken.

Uitvaartverzekering
Als er een uitvaartverzekering is, moet deze worden uitgekeerd. Als u dat wenst, kunnen wij dat voor u regelen.
Het bedrag wordt meestal een aantal weken na het overlijden uitgekeerd. 

Evaluatie
Een paar weken na de uitvaart, nemen wij met u contact op om een afspraak te maken. Samen zullen we nog stil staan bij de begrafenis en graag vernemen wij van u, hoe u de uitvaart heeft ervaren. Het verlies verwerkt ieder op zijn eigen wijze en het kost tijd om dit een plaats te kunnen geven. Tegenwoordig zijn er diverse hulpverleners die u in dit proces willen helpen als u er behoefte aan heeft. 

Dankbetuiging
Ook moet er worden nagedacht of u een dankbetuiging wilt versturen, een advertentie in de krant wilt zetten of dat u geen dankbetuiging wilt. Wij hebben een boekje met voorbeeldteksten, die u kunt gebruiken, zodat u daar eventueel over na kunt denken.

Grafmonumenten
Ook hebben wij diverse informatiefolders en boeken bij ons van grafmonumenten. Als u graag wat meer wilt weten, dan kunnen wij dit samen met u doornemen. Als u het even wilt bekijken of nog niet weet of u een grafmonument wilt, kunnen wij altijd, als u dat wenst, folders achterlaten. U bent er uiteraard helemaal vrij in.